Zde si můžete vložit údaje pro stažení e-booku

Zde si můžete vložit údaje pro stažení e-bookuMůj 13letý syn se odmítá učit

Mám velký problém s učením a prospěchem svého třináctiletého syna. Bojujeme spolu, trvá to víc než rok.  Vysvětluju, slibuju, vyhrožuju,… Nic nepomáhá, odmítá se podívat na učebnici, nosí čtyřky a pětky, úkoly píše jen občas. Tvrdí, že mu to je úplně jedno. Nechci po něm žádné velké výkony. Stačí mi, když projde. Už to tak nejde dál. Bojím se, co bude za pár let.

       Slabší školní prospěch - ať už celkově nebo v jednotlivých předmětech např. v jazycích - patří vedle hyperaktivity k nejčastějším problémům, které v poradně řeším u dětí.

K posouzení je třeba znát další informace

  • Jak se vyvíjel prospěch vašeho syna v minulosti? Došlo ke zhoršení postupně nebo prudce a výrazně?
  • Má syn diagnostikovanou některou z poruch učení?
  • Jaký má vztah k učitelům  předmětů, které mu dělají největší obtíže
  • Došlo v k nějaké změně v životě? Může jít o změnu, o které vás ani nenapadne, že by s učením mohla souviset nebo že by mohla být důležitá.

Z psychologického a pedagogického hlediska je osvojení si učiva poměrně složitým jevem. Vedle celkové úrovně rozumových schopností se do prospěchu promítá motivace, pozornost, volní vlastnosti i schopnost získávat informace i umět si celý tento proces promyslet a naplánovat ho. Vzhledem k provázanosti celého procesu se proto v praxi setkáváme se žáky s nadprůměrnými intelektovými předpoklady, ale s relativně špatným prospěchem. Jiné děti se oproti tomu i při slabším nadání učí překvapivě dobře.

Období puberty, vzdor a odmítání

       V případě vašeho syna hraje jistě velkou roli i období puberty, kterým právě prochází. Podle jeho věku soudím, že je žákem sedmé třídy. Podle mých zkušeností je to nejnáročnější období z druhého stupně základní školy. U třináctiletého kluka je téměř jistý vzdor, který může být namířený vůči autoritám obecně nebo jen vůči některé skupině, např. učitelům nebo vůči vám. Ale může to být i vůči škole jako instituci, vůči vlastnímu učení a podobně. V některých případech tento vzdor dokonce primárně nemusí souviset s učením.

        Ve své praxi jsem se setkala s dospělým mužem, který měl v dospělosti problém s doplněním si maturity, přestože byl silně motivován možností udržení si pěkného pracovního místa. Ukázalo se, že jeho prospěch se zhoršil na prvním stupni ZŠ během velmi krátké doby. Za vším stál vzdor učit se, který vznikl jako obranný mechanismus na výrazné změny v životě, proti kterým nemohl nic udělat, ale ve svém věku nedokázal pochopit a přijmou.

>>>Celý příběh čtěte zde.<<<

       Vzdor se může projevovat jako aktivní odpor provádět vyžadovanou činnost (odmítání domácí přípravy, neplnění úkolu,…). Jiným a  možná i daleko častějším projevem je obava, že budeme tlačeni k nějaké činnosti, která nás nebaví, nechceme jí dělat, nejde nám a cítíme se při ní špatně/trapně/nešikovní/neschopní nebo je nám třeba odporná. Navenek se projeví třeba nepozorností, nudou, neúmyslným sabotováním nebo to prostě nejde – mozek odmítá přemýšlet, zapamatovat si (a je to jiné než u únavy) 

       Je jedno, zda se u vašeho syna jedná o podobu vzteku nebo obav. Energie vzdoru je velmi vysoká a výsledek je v obou případech stejný – namíření proti jakékoliv změně. V porovnání s tím je motivace zdůrazňováním vztahu dobrých známek a přijetí na střední školu nebo budoucím životním úspěchem příliš slabá.

       V naší společnosti je vzdor vnímán jako negativní  a nepatřičná vlastnost. Má být zlomen, zlikvidován, překonán. Ve skutečnosti je vzdor

  • Přirozený a nutný pro vývoj osobnosti. Jde o období vzdoru kolem 2-5 let a potom pro období puberty
  • Je ochranou, jak se nedostat do situací, kdy se cítíme špatní, ponížení bezmocní, neschopní, bez naděje na úspěch. Pro dítě, které neprospívá takovou situací je každý den chození do školy a návdavkem navíc domácí příprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstatnou roli hrají další emoce

        Věřím, že svému synovi chcete pomoci, ale současně jste už unavená a bezradná, nevíte jak. Vše, co jste zkusila, už selhalo. Za to se pak můžete cítit velice nedobře a celou situaci prožívat jako své vlastní selhání. Je pak velmi pravděpodobné, že snadno ztratíte trpělivost a zvýšíte hlas. Křik, výtky, domlouvání a vyhrožování váš syn vnímá jako signál, že je špatný, selhal, zklamal, že ho odmítáte. To jsou velice bolestné pocity a je přirozené, že se jim chce vyhnout. Začne vzdorovat, aby nemusel účastnit jakékoliv činnosti, při které takové pocity zažívá. Kruh je uzavřen.

Cesty z kruhu ven

       Doporučuji v prvé řadě u syna vyřešit téma vzdoru a všech systémů přesvědčení, které jsou skryty pod ním. Ideální metodou je Akupunktura pro mysl (A4M) nebo AFT, může být i kineziologie či další metody. U vás potom bude dobré uvolnit veškeré pocity viny, smutku, lítosti a beznaděje ohledně stávající situace.

       Následně vám pak půjdou nastolit pravidla ohledně učení (možná i pro další oblasti), o která se teď jen marně snažíte. Tvořte je společně se synem, naslouchejte mu. Když vám řekne, že ho třeba fyzika nebaví, tak se ptejte, co by potřeboval změnit, aby byl schopný se připravovat. Může mít dost zvláštní návrhy, nezamítejte je, diskutujte o nich, najděte společné řešení. Třeba to nebude hned napoprvé, ale za pár dnů to vyladíte.

       Dále bude důležitá i úzká spolupráce se školou. Radím zajít za učiteli předmětů, v nichž má největší obtíže. Domluvte se, kterou učební látku a v jakém čase bude muset syn zvládnout, aby si mezery v učivu doplnil a známky opravil. Využijte všechny možnosti, které vám a synovi škola nabídne - o konzultace s vyučujícími nebo doučování,…

        Platí, že s dítětem by se měl učit člověk, který k tomu má nejlepší předpoklady a trpělivost. Občas je učivo ve vyšších třídách, třeba v cizích jazycích, matematice nebo fyzice, nad naše rodičovské síly. Zařídit proto dítěti doučování může být velice prospěšný a promyšlený tah.

Přeju hodně úspěchů při řešení situace vám oběma!.

 

JAKÉ MÁTE ZKUŠENOSTI VY S ŘEŠENÍM OBDOBNÝCH SITUACÍ? PODĚLTE SE O NĚ S NÁMI V KOMENTÁŘÍCH DOLE POD ČLÁNKEM.

 

© Mgr.Jitka Studénková 

Děkuji, že ctíte autorská práva. Kopírovat můžete v plném znění, s aktivním odkazem na tyto stránky www.jitkastudenkova.cz  a včetně této poznámky.Tisknout stránku

"Dělej něco, utíkám ti!!!"
Tvůj život

E-book zdarma
9 tipů a triků pro lepší život

E-book zdarma

Volejte, pište!

Rady, dotazy, objednání

Rady a dotazy

Facebook


      © 2017 - Mgr. Jitka STUDÉNKOVÁ lektorka, autorka a průvodce pro zdraví a pohodu
Digitální obchodník
Zpět nahoru