Zde si můžete vložit údaje pro stažení e-booku

Zde si můžete vložit údaje pro stažení e-booku9 triků, jak se vyhnout skutečnému životu

Přidáno 05.01.2017

Před časem jsem určitou dobu pracovala ve společnosti Partners. Zpětně vidím, že to byl velký omyl a současně velká škola ze světa, který se vymykal mým dosavadním životním zkušenostem. Nejsem už žádné ucho,  zažila jsem už hodně, přesto jsem se v této společnosti často dostávala do situací, které pro mě byly nové, neobvyklé, nečekané a náročné. Vlastně jsem docela narážela. V přímé práci s klienty ne - tam jsem byla sama za sebe a osobně jsem nesla zodpovědnost za výsledek. Ale ze zcela individuální předchozí práce jsem hned nedokázala přeladit na práci v týmu.

      Můj manažer mi brzy vyčetl, že nejsem týmový hráč. Fakt jsem nechápala, co po mně chce. Jsem přeci už velká a samostatná holka a navíc pracuju na svůj živnostenský list. Partners jsem po čase opustila. Pochopila jsem, že dosáhnout pozice, o kterou jsem stála, mi tímto způsobem rozhodně nepůjde, že je třeba volit jinou cestu. Poděkovala jsem za životní zkušenost a šla dál.  Ale v jednom červíček hlodal:

jsem opravdu takový individualista?

      O několik měsíců později jsem se docela s nadšením pustila do tvorby svého nového webu. Když se podíváte dolů do patičky, tak zjistíte, že je vytvořen v Klikwebu od Digitálního obchodníka. A jestli můžu vyzdvihnut jednu ze super věcí, tak to je skvělá technická podpora. Přesto jsem ji dost dlouho prakticky nevyužívala. Sledovala jsem pravidelně čtvrteční webináře, načerpala tam základní informace a pak zkoušela a zkoušela. Když to nešlo, pustila jsem si záznam a znovu  zkoušela a zkoušela. Jen ve stavu velké nouze jsem poslala e-mail s dotazem a v nouzi nejvyšší telefonovala na technickou podporu.

     Opravdu jem narazila, když se mi nedařilo se mi vložit obrázek do vyskakovacího okna. Po několika marných pokusech jsem pochopila, že potřebuju průhledné pozadí. OK, nejdřív jsem šla nastudovat, jak se to dělá. Podařilo se! Po téměř čtyřech hodinách práce jsem fotografii ve správném formátu uložila na správné místo. Uf. Povedlo se!!! Jen po straně zbyl takový tenoučký proužek, který tam neměl co dělat. Teprve v tento moment, kdy spousta času byla takříkajíc v ...deli,  jsem se telefonicky obrátila na technickou podporu. Místo rady mě požádali o zaslání originálu fotky a do deseti minut  se skvěla na místě a daleko lépe upravena. Znovu uf, uf, uf!!! Že já jsem nevolala hned!!! Profík potřeboval pouhých deset minut na lepší výsledek než já!

Aha moment podruhé!

     To, co jsem roky považovala za svou přednost (řešit věci maximálně samostatně), vlastně předností být nemusí. Naopak v některých situacích je trvání na tom, že si věci vyřeším sama, zbytečnou ztrátou času. Domnělá přednost je ve skutečnosti projevem tvrdohlavosti  a obav ze závislosti. Stačilo neposlouchat ten hlas v hlavě, který našeptával: „Seš přeci velká holka, to zvládneš, nepotřebuješ u někoho žebrat o pomoc. Nejdřív to zkus sama.“ Mohla jsem si ušetřit čtyři hodiny života a věnovat je něčemu, co mě baví, nebo na to, v čem jsem profík zase já.

Těch podivných našeptávačů je povícero. Tvrdí nám, že to či ono je naše přednost, ctnost. Ve skutečnosti jde o léčku, která nám ztěžuje život.

Tady jsou ve své plné kráse: vyhýbání se hněvu, potřebám, neúspěchu, průměrnosti, prázdnotě, vybočení z pravidel, bolesti, slabosti a konfliktu.

 

 1.  Vyhýbání se HNĚVU

Lidé vyhýbající se hněvu potřebují být dokonalí. A být dokonalý znamená i vyhýbat se hněvu. Tito lidé k sobě bývají velice kritičtí a jsou ochotni věnovat dlouhý čas přípravě. Trvají na spravedlnosti pro všechny, dbají na uspořádanost a vnější dojem práce, zapomínají, že skutečná dokonalost v sobě zahrnuje i zdokonalovací proces

Domnělá ctnost: požadavek vysokých standardních výkonů jako normy

Domnělá nectnost: nesnažit se o zdokonalování své práce

Skutečná ctnost: přijímat sebe i jiné takové, jací jsou

 

2.  Vyhýbání se POTŘEBÁM

Tito lidé potřebují pocit, že jsou nápomocni. Být potřebným pro ně znamená i vyhýbat se vlastním potřebám. Cení si osobní vztahy a jsou ochotni přinášet velké oběti. Mají nutkání neustále dělat něco pro druhé, ale pro sebe nedělají nic. Často zachraňují druhé proti jejich vůli, poskytují nevyžádané rady. Pomoc těchto lidí bývá spojena s očekáváním ocenění, vyjádření lásky. Když to druhý nepochopí, když nepřistoupí na jejich způsob manipulace, pak prožívají zklamání, cítí se nedocenění. Budí dojem závislosti

Domnělá ctnost: být nápomocen je velkou ctností

Domnělá neřest: pečovat o vlastní potřeba je sobectví

Skutečná ctnost: být schopen mít rád sám sebe

 

3.  Vyhýbání se NEÚSPĚCHU

Tito lidé potřebují cítit úspěch. Jejich činnost je řízena vnějším dojmem. Bývají dobrými členy týmu, ostatní motivují, jejich nadšení je nakažlivé, vyzývají ostatní, vedou je k vytváření žebříčku hodnot. Léčkou je představa, že musí být efektivní, aby měli hodnotu v očích svých i druhých lidí. Mohou budit dojem agresivity.  Jsou více doma ve vnějším světě, proto kladou důraz na své úkoly a povolání.

Domnělá ctnost: musíme dosahovat úspěchu i za cenu agresivního postupu, musíme se dostat na posty, které jsou druhými pokládány za úspěch

Domnělá neřest: jakýkoli neúspěch vede k pocitu viny

Skutečná ctnost: Přijměte za svou ctnost pokoru a přijměte neúspěch

 

4.  Vyhýbání se PRŮMĚRNOSTI

Tito lidé potřebují cítit, že jsou originální, zvláštní. Často se pokládají za nepochopené. Pěstování zvláštnosti je plně zaměstnává. Na základě minulých zkušeností cítí, že druzí nejsou schopni je pochopit. Nikdy nejsou úplně sami sebou a do jisté míry si to uvědomují. Poznat je do hloubky může být skutečně obtížné.

Domnělá ctnost: být jedinečný

Domnělá neřest: být průměrný

Skutečná ctnost: považovat druhé/všechny za zvláštní a jedinečné

 

Pro osobní konzultaci volejte:  776 197526

nebo pište: Studenkova@jitkastudenkova.cz

 

5.  Vyhýbání se PRÁZDNOTĚ

Tito lidé potřebují mít pocit, že jsou schopni vědět a rozumět. Smysl života nalézají ve svém nitru. Tráví čas studiem čehokoli, co je zajímá. Bývají vnímavými posluchači. Rádi přenechávají odpovědnost jiným. Touží po vědomostech. Život je pro ně fascinující z dálky. Nejtěžší je pro ně požádat o pomoc. Nejdřív se snaží doslova vydolovat všechny zdroje.

Domnělá ctnost: být sám a přemýšlet

Domnělá neřest: nepřemýšlet sám

Skutečná ctnost: komunikovat s ostatními ve vzájemném dialogu

 

6.  Vyhýbání se VYBOČENÍ Z PRAVIDEL

Tito lidé potřebují pocit odpovědnost a dodržovat pravidla. Jsou přesvědčeni, že musí dokázat splnit očekávání, dobře se rozhodnout. Jejich činnost je řízena obavami.  Bývají zcela oddáni skupině, ke které patří.  Oddanost autoritám a pravidlům v nich vyvolává pocit bezpečnosti, chrání je před vlastními pochybnostmi a nerozhodností. Jsou hodně opatrní a blokovaní v komunikaci i činech.

Domnělá ctnost: závazek dodržovat pravidla a řídit se jimi

Domnělá neřest: neposlechnout pravidla

Skutečná ctnost: závazkem jsou hodnoty a ne pravidla

 

7.  Vyhýbání se BOLESTI

Tito lidé potřebují cítit lásku. Vyhýbají se všemu bolestivému. Náplň života spočívá v plánování budoucnosti, často sní, jaké to bylo nebo bude krásné, místo toho, aby konali v současnosti. Žijí plánováním, své záměry však často neuskuteční. Dokážou se v životě hodně bavit, znají způsoby, jak ostatní dostat do dobré nálady. Chtějí, aby všichni byli šťastni.

Domnělá ctnost: neustále mít dobrou náladu

Domnělá neřest: smutek a pesimismus

Skutečná ctnost: vyjádřit skutečné pocity, pravdivost

 

8.  Vyhýbání se SLABOSTI

Tito lidé se potřebují cítit silnými. Svoji sílu neustále dokazují až agresivně zastrašovat druhé. Jakékoliv pocity něžnosti nebo zranitelnosti pečlivě tají. Bývají velmi činorodí a okolí je pro jejich nadšení, se kterým se do nových úkolů pouští, obdivuje. Na druhou stranu bývají orientováni na bezpráví,. Vidí ho všude. Často je pronásleduje pocit viny za to, že se jim nedaří v jejich zápase za pravdu a spravedlnost. Když jsou dohnáni ke konfrontaci, často odmítnou poslouchat.

Domnělá ctnost: být silný ve vztahu k ostatním, i když to znamená aroganci, udržet si sebeovládání

Domnělá neřest: odhalit před druhými slabost

Skutečná ctnost: dovolit, aby navenek vyšla i jejich jemná podstata

 

9.  Vyhýbání se KONFLIKTU

Tito lidé potřebují pocit harmonie a klidu. Jsou schopni bez předsudků přijímat názory druhých. Často si neváží sami sebe, nejsou si vědomi své hodnoty a svého významu, nemají se rádi. Popírají svoji důležitost tak, že to dokážou přenést i na ostatní. Pokud najdou odvahu někoho milovat, očekávají, že jim poskytne pocit jejich důležitosti. Vytváření vztahů je pro ně obtížné.


Při čtení jste možná zažili své AHA momenty, kdy vám došlo, jaké typy vyhýbání ve vašem  životě fungují. Už samotné pochopení dává možnost změny.

Nebo můžete ve spolupráci s odborníkem uvolnit příčiny, ze kterých se tyto způsoby chování vyvinuly. Je to chvíle pátrání, ale jde to docela dobře. Pak zbývá maličkost: vatvořit si nové a starým myšlením nezatížené návyky.

 

© Mgr.Jitka Studénková 

Děkuji, že ctíte autorská práva. Kopírovat můžete v plném znění, s aktivním odkazem na tyto stránky www.jitkastudenkova.cz  a včetně této poznámky.

 

 

   Tisknout stránku

"Dělej něco, utíkám ti!!!"
Tvůj život

E-book zdarma
9 tipů a triků pro lepší život

E-book zdarma

Volejte, pište!

Rady, dotazy, objednání

Rady a dotazy

Facebook


      © 2017 - Mgr. Jitka STUDÉNKOVÁ lektorka, autorka a průvodce pro zdraví a pohodu
Digitální obchodník
Zpět nahoru